Būvniecības Digitalizācijas konference 2020
2020-10-19
Vebinārs “Jaunie Ugunsdrošības noteikumi”
2020-11-23

Neklātienes seminārs

Piedāvājam noskatīties semināru “Būvniecības procesa organizēšana, autoruzraudzība un būvuzraudzība atbilstoši MK noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām”, kas notika 2020.gada 28.augustā Rīgas Motormuzejā. Visi, kuri vēlējās, nevarēja to apmeklēt dalībnieku skaita ierobežojuma dēļ, tādēļ tika nodrošināta semināra filmēšana un piedāvājam to noskatīties kā neklātienes semināru video ierakstā.

Semināra saturs:

  • Būvniecības procesa regulējums atbilstoši Latvijas Republikas Būvniecības likuma, MK noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, MK noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”, MK noteikumu Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” prasībām, būvniecības procesā iesaistīto pušu pienākumi, tiesības un atbildība.
  • Būvniecības informācijas sistēmas uzbūve elektroniskā būvniecības procesa ietvaros.
  • BIS funkcionalitāte, darba platforma. BIS iespējas darbu organizācijas optimizācijā.
  • Elektroniskā būvdarbu žurnāla aizpildīšana, segto darbu aktu sagatavošana, parakstīšana, dalība segto darbu pieņemšanā.Jautājumi, atbildes, diskusijas.

Lektore Dr.sc.ing.  Sanita Rubene (Specializācija: būvdarbu tehnoloģija, būvdarbu kvalitātes kontrole; Docente Rīgas Tehniskajā universitātē, Būvražošanas institūtā; Vairāku zinātnisko publikāciju autore par kvalitātes kontroles metodiku ar negraujošām pārbaužu metodēm)

Semināra cena 40,00 EUR (bez PVN), LSGŪTIS biedriem 15% atlaide.

Uzsveram, ka lektore Dr.sc.ing. Sanita Rubene semināra materiālu ir aktualizējusi, un tajā iekļautas pēdējās nostādnes šajā tēmā.

Ja vēlaties noskatīties neklātienes semināru, lūdzam pieteikties, nosūtot e-pastu uz konsultacijucentrs@lsgutis.lv, norādot semināra dalībnieka vārdu, uzvārdu un maksātāju, kam izrakstīt rēķinu.

Uz saņemto e-pastu nosūtīsim rēķinu un pēc informācijas par tā samaksu, nosūtīsim:

  • saiti uz semināra video failu,
  • semināra prezentācijas materiālu,
  • apliecinājumu par dalību neklātienes seminārā (reģ. Nr.24/2020).

Semināra programma novērtēta ar 4,5 profesionālās pilnveides punktiem.

Pieteikties var arī aizpildot šos zemāk redzamos laukus: