Ukrainas Darba devēju federācijas palīdzības pieprasījums
2022-04-08
Bezmaksas BIM apmācību kursi
2022-04-25

“Rīgas ūdens” sadarbības būvspeciālistiem

Labākie ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētāji SIA “Rīgas ūdens” vērtējumā

Biedrība “Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība” (LSGŪTIS) ir saņēmusi SIA “Rīgas ūdens” vērtējumu par mūsu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu labākajiem projektētājiem.

SIA “Rīgas ūdens” speciālisti, veicot tehnisko noteikumu izsniegšanu un būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanu, novērtējuši, ka augstāko būvniecības ieceres dokumentācijas kvalitātes līmeni uzrādījuši šādi LSGŪTIS Būvniecības speciālistu sertificēšanas centra Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas darbības sfērā sertificētie būvspeciālisti:

Guntars Maļina (sert. Nr. 3-00407)

Mareks Zavickis (sert. Nr. 3-01256)

Edgars Lankups (sert. Nr. 3-00472)

Svetlana Zorina (sert. Nr. 3-00361)

Aivars Urtāns (sert. Nr. 3-00138)

Ludmila Popova (sert. Nr. 3-00330)

Aleksandrs Lukjaņecs (sert. Nr. 3-00048)

Uzņēmums atzīmē, ka minētie ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētāji izstrādā augstas kvalitātes būvniecības ieceres dokumentāciju, nodrošina augstu detalizāciju, kvalitatīvus rasējumus, skaidrojošo aprakstu, iekārtu un materiālu specifikāciju bez nozīmīgiem trūkumiem vai kļūdām. Ar šiem būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātājiem izveidojusies pozitīva sadarbība – būvspeciālisti nāk konsultēties, ņem vērā konsultāciju laikā izrunāto, kā arī, izstrādājot nākamo būvniecības ieceres dokumentāciju, cenšas uzlabot tās kvalitāti.

LSGŪTIS pateicas SIA “Rīgas ūdens” par būvspeciālistu darba novērtējumu un lepojas ar labāko būvspeciālistu darbu!