Seminārs “Jaunumi būvniecības procesa normatīvajā regulējumā un Būvniecības informācijas sistēmas funkcionalitātē”
2024-01-23
Seminārs: Prasību noteikšana un formulēšana būvniecības un ar to saistīto pakalpojumu iepirkumos
2024-02-16

Seminārs: Ēku energoefektivitāte un siltināšanas risinājumi

Aicinām noskatīties semināra “ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTE UN SILTINĀŠANAS RISINĀJUMI” video ierakstu un iegūt “LBS BSSI” profesionālās pilnveides kvalifikācijas punktus!

Semināra video ierakstu bez maksas nodrošina Saint-Gobain sadarbībā ar Latvijas Arhitektu savienību un Latvijas Būvinženieru savienību.

Semināra video ierakstā: par spēkā esošajās energoefektivitātes prasībām jaunbūvēm un atjaunojamām ēkām un ieskats par to, kā šīs prasības iespējams sasniegt, par ēku inženiertehnisko sistēmu izolācijas risinājumiem, efektīvu ekstrudētā polistirola izolāciju, un detalizētāk apskatītas apmesto un ventilējamo fasāžu siltināšanas sistēmas.

Semināra norise: Semināra ieraksts bez maksas būs skatāms vietnē www.pkpp.lv no 29. janvāra līdz 25. februārim. Lai noskatītos video ierakstu un saņemtu apliecinājumu, vietnē ir jāreģistrējas un jāseko vietnes lietošanas noteikumiem. Video ieraksta aptuvenais ilgums – 5 stundas.

Papildu informācija: Semināra ieraksta tēma ir atbilstoša LBS BSSI nolikumā “Nolikums par reglamentētā darbības sfērā sertificētu būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzību” noteiktajām prasībām par būvspeciālistu profesionālo pilnveidi. Semināra ierakstu var skatīt neierobežoti arī “LAS Facebook kontā”, bet šāda formāta skatījums nenodrošina iespēju saņemt apliecinājumu par skatīšanos.