Seminārs “Praktiskie aspekti ISO 7730¹ standarta piemērošanā”
2023-07-13
Seminārs “Ventilācijas sistēmu palaišanas un ieregulēšanas darbi”
2023-07-13

Seminārs “Putekļi darba vidē”

Semināra programma “Putekļi darba vidē” (01.08.2023, 3,5 stundas) ) novērtēta ar 2 profesionālās pilnveides punktiem un seminārsreģistrēts LSGŪTIS Profesionālās pilnveides semināru reģistrā – reģistrācijas Nr.29/2023.