Vebinārs neatkarīgiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā
2021-06-07
Biomasas katlu digitalizācija – izskaidrota!
2021-08-04

Seminārs “Ventilācijas sistēmu ieregulēšana”

Organizators: Mācību centrs “BUTS”
Datumi un valodas: 17.08.2021. krievu valoda / 27.08.2021. latviešu valoda
Dalības maksa: 75 EUR ieskaitot PVN
Norises veids: Onlain “MS Teams” platforma, no 13:00 līdz 17:00.
Autors un lektors: Mg.sc.ing. Dmitrijs Ivancovs


Seminārs “Ventilācijas sistēmu ieregulēšana” reģistrēts LSGŪTIS Profesionālās pilnveides semināru reģistrā – reģistrācijas Nr. 19/2021
Semināra programma novērtēta ar 5 profesionālās pilnveides punktiem.


Semināra saturs: – Ieregulēšanas darbu juridiskie aspekti.

 • Obligāti veicamie mērījumi un testi.
 • LVS-EN 12599 “Ēku ventilācija – Testa procedūras un mērīšanas metodes nododot samontētas ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas” standarta prasības.
 • Darba programmas sastādīšana un saskaņošana.
 • Darba secība objektā.
 • Tehniskas dokumentācijas saturs un noformēšana.
 • Darbu nodošana. Garantija. Objektu pavadība.
 • Ieregulēšanas darbu veidi.
 • Mērīšanas līdzekļu metroloģiskās prasības un to metroloģiskās kontroles kārtība.
 • Komforta kritēriji un testi saskaņa ar LVS EN ISO 7730:2006 “Siltuma vides ergonomika. Termālā komforta analītiska noteikšana un interpretācija, izmantojot paredzamā vidējā balsojuma (PMV) un paredzamā neapmierināto personu procenta (PPD) indeksu kalkulāciju un lokālā termālā komforta kritērijus” standarta prasībām.
 • Nepieciešamie mērinstrumenti darbu veikšanai. Pielietošana, precizitāte, mērījumu diapazons.
 • Diskusijas

Papildus informācija: Mērķauditorija: Profila speciālisti: ventilācijas, apkures, gaisa kondicionēšanas sistēmu projektētāji, būvuzraugi, būvdarbu vadītāji, montāžnieki, servisa apkalpošanas speciālisti.
Saistošie speciālisti: arhitekti, energoauditori, pasūtītāja pārstāvji.


Pieteikšanās: administratore: Ausma, Agnija
tālr.: 28606877, 27898006
e-pasts: komercdarbiba@buts.lv