Informācija būvspeciālistiem, kas izmanto BIS
2016-03-09
Rīgas domes pilsētas attīstības departaments informē
2016-10-26

Siltumapgādes konferences materiāli

Aicinām noskatīties profesora E. Dzelzīša video ziņojumu “Novada ilgtspējīgas attīstības energopārvaldības stratēģija”, kas tika prezentēts “Dienas Bizness” rīkotās konferences “Evolūcija vai revolūcija – Siltumapgāde pārmaiņu priekšā” ietvaros.

Apskatīties un iepazīties ar Ekonomikas Ministrijas Valsts sekretāra vietnieka Jāņa Patmalnieka prezentāciju “Aktuālie jautājumi siltumapgādes nozarē”,

Lietuvos Energija Dominykas Tučkus prezentāciju “Biomass and waste to energy CHPs in Vilnius and Kaunas”

kā arī ar parējo konferences dalībnieku prezentāciju kopsavilkumu:

  • “Siltumenerģijas pakalpojuma attīstība . Regulatora skatījums”
  • “Jaunās ES tiesību aktu prasības gaisa aizsardzības jomā, kas nākotnē var skart siltumapgādes nozari”
  • “CONEXUS Baltic Grid loma Latvijas siltumapgādē”
  • “Koģenerācijas nākotne lielajās siltumenerģijas apgādes sistēmās”
  • “Rīgas siltumapgādes sistēmas nākotnes iespējas un perspektīvas? / Izmantosim jau esošos resursus vai meklējam jaunus risinājumus?”
  • “Cik gatavas pārmaiņām un jaunām investīcijām nozarē ir viens no nozīmīgākajiem spēlētājiem nozarē – pašvaldības?”
  • “Vietējo resursu izmantošanas palielināšanas iespējas siltuma ražošanā.”
  • “Meža nozares iespējamais piedāvājums siltuma ražotājiem. Vai visus meža biokurināmā resursus ir pamatoti izmantot no ekonomiskā un vides aizsardzības viedokļa?”
  • “Kāpēc siltumapgādes nozarē pienācis laiks mainīt domāšanu? / Kā nekrist kārdinājumā strādāt pa vecam? / Kā strādāt klientu, nevis savu ieradumu labā?”

powerpoint prezentācijas failā šeit