Par sertificēšanas pakalpojumu maksa izmaiņām 2022.gadā
2022-02-15
Metodiskie norādījumi un projektēšanas vadlīnijas ilgtspējīgiem lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumiem
2022-03-03

Iespēja strādājošo kvalifikācijas paaugstināšanai būvniecībā

Valsts izglītības attīstības aģentūras projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”  līdz 24.februārim aicina pieteikties apmācībām https://www.macibaspieaugusajiem.lv/

Līdzmaksājums par mācībām 5 – 10% apmērā

Lai motivētu Latvijas strādājošos iedzīvotājus pieteikties izglītības programmām, lielāko daļu mācību izmaksu sedz ES fondi un valsts. Piesakoties kādā no profesionālās tālākizglītības programmām, strādājošā līdzmaksājums ir 5%, savukārt, izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmā, profesionālās izglītības programmas modulī vai augstskolas studiju kursā, strādājošā līdzmaksājums ir 10%, bet ES fondi un valsts finansējums attiecīgi sedz 90% – 95%. Nodarbinātajiem no maznodrošinātām vai trūcīgām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.