Ziņojums par Biedrības darbu 2019.gadā
2020-05-29
Latvijas valsts standarts informē
2020-07-17

Noslēgts sadarbības līgums

Daugavpils Būvniecības tehnikums 2020.gada 14.maijā noslēdza Sadarbības līgumu ar  Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienību (LSGŪTIS), ar kuru puses apņemas apvienot savus spēkus kopīgu darbību organizēšanā un veikšanā ar nolūku nodrošināt vispusīgu, pilnīgu un kvalitatīvu apmācību (semināri, vebināri, konferences) sertificētiem būvspeciālistiem.

Daugavpils Būvniecības Tehnikums nākotnē plāno organizēt profesionālās pilnveides vebinārus, seminārus būvspeciālistiem siltuma, gāzes un ūdens tehnologiju jomā, par kuriem LSGŪTIS, atkarībā no programmas un stundu skaita, piešķirs profesionālās pilnveides punktus, kā arī reģistrēs  pasākumus profesionālās pilnveides semināru reģistrā.

Kontaktinformācija:
Daugavpils Būvniecības tehnikums
Pieaugušo izglītības centra vadītāja
Jeļena Fedosejeva
Tālr. 24400776, e-pasts: jelena.fedosejeva@dbt.lv